Cropped Header Image.jpg

Költségvetések

Megjelenítés külön ablakban PDF formátumban: Költségvetés 2023
(Előző évek a lap alján érhetők el!)

6/2023. (02.24.)számú határozat
a Herman Ottó Horgász Egyesület Pécs 2023. évi költségvetéséről

I. TERVEZETT BEVÉTELEK
1. Tagsági díjból: (1/1+1/2) 4.608.000
1/1 felnőtt 191×24.000 4.584.000
1/2 ifjúsági 2×12.000 24.000
2. Területi jegyekből: (2/1+2/2+2/3) 6.210.000
2/1 felnőtt teljes értékű (100%) 124×41.400 5.133.600
2/2 felnőtt kedvezményes (50%) 50×20.700 1.035.000
2/3 ifjúsági teljes értékű (100%) 2×20.700 41.400
3. Tagsági díjak, területi jegyek összesen: 10.818.000
4. Napi jegyek értékesítéséből 150.000
5. Halasítási hozzájárulásból 248.400
6. Áll-i., szöv-i. jegyek, fogási naplók: 1.364.000
7. Állami jegy visszaosztásból (jutalék) 50.000
8. Tagi támogatás 100.000
9. Egyéb bevételek összesen: 1.912.400
10. 2022. évi maradvány 2.975.387
2023. évi tervezett bevétel összesen: (3+9+10) 15.705.787
II. TERVEZETT KIADÁSOK
1. Halőrök alapbére és közterhei (2 fő 4 órás részfogl. min. béren) 2.972.628
2. Összes személyi jellegű kiadás: 2.972.628
3. Állami szövetségi jegyek (Bevételek 6. rovat) 1.364.000
4. Terembérlet 144.000
5. Tóbérleti díj 170.000
6. Posta, telefon, internet 90.000
7. Irodaszer, nyomtatványok, tisztítószerek 100.000
8. Könyvelés 350.000
9. Biztosítási díj (halőrház) 53.000
10. Bankköltség 160.000
11. Rendezvények költségei 260.000
12. Kiküldetések, halőrök feladatkörrel összefüggő költségei 950.000
13. Egyéb ügyviteli és üzemviteli költségek (közmű, üzemanyagok.) 350.000
14. Felújítás, karbantartás munka és anyag költségei 290.000
15. Üzemeltetési költségek összesen: 4.281.000
16. Vízminőséget javító eszközök (pályázat) 742.490
17. Halasítás 6.200.000
17. Tartalék 1.509.669
2023. évi tartalékkal tervezett kiadás összesen: 15.705.787

A közgyűlés az Egyesület 2023. évi költségvetését 69 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Megjelenítés külön ablakban PDF formátumban: Költségvetés 2023

Megjelenítés külön ablakban PDF formátumban: Költségvetés 2022

Megjelenítés külön ablakban PDF formátumban: Költségvetés 2021

Ne hagyja ki!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!