Cropped Header Image.jpg

Közgyűlés 2024.

A közgyűlés tartalmi bemutatója. Kattintson rá!

2024. évi közgyűlésen hozott határozatok:

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés 63 fővel határozatképes.

Az Egyesület közgyűlése ennek során az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (03.23.)számú határozat

A közgyűlés az elnökség előterjesztésében megtárgyalta az egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót, azt ellen szavazat nélkül 63 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

2/2024. (03.23.)számú határozat

A közgyűlés az Egyesület 2023. évi gazdálkodásának zárszámadását

2.975.387 Ft

 

nyitó összeggel

13.605.061 Ft

 

bevétellel

14.073.108 Ft

 

kiadással

2.507.340 Ft

 

pénzmaradvánnyal

468.047 Ft

 

vagyoncsökkenéssel

63 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.

3/2024. (03.23.)számú határozat

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését 62 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

4/2024. (03.23.)számú határozat

A közgyűlés a Fegyelmi Bizottság jelentését 62 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

5/2024. (03.23.)számú határozat

a Herman Ottó Horgász Egyesület Pécs 2024. évi költségvetéséről

    1. TERVEZETT BEVÉTELEK

1.

Tagsági díjból: (1/1+1/2)

5.130.000

1/1

felnőtt

(177×27.000)+(8×40.500)

5.103.000

1/2

ifjúsági

2×13.500

27.000

2.

Területi jegyekből: (2/1+2/2+2/3)

 

6.672.000

2/1

felnőtt teljes értékű (100%)

121×48.000

5.808.000

2/2

felnőtt kedvezményes (50%)

36×24.000

864.000

3.

Tagsági díjak, területi jegyek összesen:

11.802.000

4.

Napi jegyek értékesítéséből

50×6.000

300.000

5.

Halasítási hozzájárulásból

15×48.000

720.000

6.

Áll-i., szöv-i. jegyek, fogási naplók:

 

1.430.000

7.

Állami jegy visszaosztásból jutalék)

 

40.000

8.

Sportjegy, Horgászkártya

 

217.500

9.

SZJA1%

 

136.000

10.

Tagi támogatás

 

380.000

11.

Egyéb bevételek összesen:

3.223.500

12.

2023. évi maradvány

2.507.340

 

2024. évi tervezett bevétel összesen: (3+11+12)

17.532.840

 
    1. TERVEZETT KIADÁSOK

1.

Személyi jell. kiadás: halőrök bére (2 fő 4 órás részfogl. min. bér)

3.600.000

2.

Állami szöv.jegyek (Bevételek 6. rovat), HEBMESZ befizetések

1.716.000

3.

Terembérlet

250.000

4.

Tóbérleti díj, levegőztetők költségei

1.650.000

5.

Posta, telefon, internet

60.000

6.

Irodaszer, nyomtatványok, tisztítószerek

35.000

7.

HEBMESZ tagdíj

5.000

8.

Biztosítási díj (halőrház)

58.000

9.

Bankköltség

170.000

10.

Rendezvények költségei

210.000

11.

Kiküldetések, halőri feladatkörrel összefüggő költségek

965.000

12.

Egyéb ügyviteli költségek (könyvelés),

350.000

13.

Egyéb üzemviteli (víz, villany, üzemanyag) költségek

260.000

14.

Felújítás, karbantartás munka és anyag költségei

380.000

15.

Üzemeltetési költségek összesen:

9.709.000

16.

Halasítás

6.672.000

17.

Tartalék

1.151.840

 

2024. évi tartalékkal tervezett kiadás összesen: (15+16+17)

17.532.840

A közgyűlés az Egyesület 2024. évi költségvetését 63 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés tartalmi bemutatója. Kattintson rá!

Ne hagyja ki!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!